On the BPP hierarchy problem

Författare
Christer Berg
(Christer Berg and Johan Håstad)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1997 Sverige, Stockholm 17 sidor.