On the Direct Fourier Method for computer tomography

Författare
David Gottlieb
(David Gottlieb and Bertil Gustafsson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala universitet, Institutionen för teknisk databehandling 1998 Sverige, Uppsala 31 sidor. : diagr., ill.