On the Outskirts of Form: Practicing Cultural Poetics

Författare
Michael Davidson
Språk
Okänt
Förlag År Ort Om boken ISBN
uuuu-uuuu Utgivningsland okänt / Ej specificerat 978-0-8195-7137-3