On the analysis of brittle fracture statistics

Författare
Bill Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Stockholm 9 sidor.