On the constitution of hydrated Portland cement

Författare
Gunnar Assarsson
(G. Assarsson and N. Sundius)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1929 Sverige, Stockholm 9 sidor., 1 pl.-bl. (i färg)