On the fast Fourier transform

Författare
Håkan Svanberg
(Håkan Svanberg.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers 1970 Sverige, Göteborg 18 sidor.