On the implementation of boundary conditions for the method of lines

Författare
Bertil Gustafsson
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Uppsala universitet, Institutionen för teknisk databehandling 1997 Sverige, Uppsala 26 sidor. : diagr., ill.