On the motif of death in the 16th century sonnet poetry

Författare
Claes Schaar
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1960 , Lund 34 sidor.