On the origin of late magmatic solutions containing magnesia, iron, and silica

Författare
Nils Sundius
(N. Sundius)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gen.-stab. lit. anst. i distr. 1935 Sverige, Stockholm 24 sidor. : ill.