On the stability of characteristics schemes for the Fermi equations

Författare
Mohammad Asadzadeh
(M. Asadzadeh)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers University of Technology 2002 Sverige, Göteborg 18 sidor..