On the use of Phantom Motor Execution for the treatment of Phantom Limb Pain

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Chalmers tekniska högskola AB 2020 Sverige