On the variability of the fracture stress of brittle materials

Författare
Bill Bergman
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1985 Sverige, Stockholm 10 sidor.