One hundred years of U.S. Navy air power

Författare
(Edited by Douglas V. Smith)
Genre
Bibliografi
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Naval Institute Press c2010 Maryland, Annapolis, Md xv, 373 sidor. : ill. 24 cm. 978-1-59114-795-4, 1-59114-795-6