Onkel Vanja - Szenen aus dem Landleben in vier Akten

Originaltitel
Djadja Vanja
Författare
Anton Tjechov
(Anton Čechov übers. und hrsg. von Peter Urban)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Diogenes 1980 Schweiz, Zürich 70 sidor. 3-257-20093-5