Operatören och styrsystemet - vad kan vi lära oss från beteendevetenskaperna?

Författare
Berndt Brehmer
(Berndt Brehmer.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1989 Sverige, Uppsala 8 sidor.