Operation utmaning - ett inlägg i debatten om hälso- och sjukvårdens organisation och finansiering

Författare
Jan Bröms
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SACO 1991 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Stockholm 108 sidor.