Operations management - an integrated approach

Författare
Robert Dan Reid
(R. Dan Reid; Nada R. Sanders.)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
John Wiley & Sons 2013 USA, Hoboken, NJ XXIV, 654 S Ill., graph. Darst. 978-1-118-32363-2