Operationskonst - essäer om operativt tänkande och operationskonst

Författare
(Redaktör: Nils Marius Rekkedal översättning från engelska och norska: Anjo språkservice, Gothia Translations.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan, Gävle offset 2004 Sverige, Stockholm, Gävle [4], ii, 208 sidor. ill. 25 cm
Krigsvetenskapliga institutionen, Försvarshögskolan 2003 Sverige, Stockholm 223 sidor. ill.