Oppikirjateksti toimintana

Författare
Pirjo Karvonen
Genre
theses
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1995 Finland, Helsinki 236 sidor. : faks., tab. 951-717-884-0