Optimal styrketräning

Författare
Anders Graneheim
(Anders Graneheim & Lennart Matikainen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Anders Graneheim 2015 Sverige, Sundsvall 317 sidor. : ill. 978-91-637-3006-1