Orchestra sive de saltationibus veterum dissertatio; qvam consentiente & adprobante ampliss. facult. phil. Upsal. præside ... Joanne Bilbergh ... publico examini subjicit Isacus I. Mackej Gestr. In auditorio Gustav. majori ad. d. 2 Maji an. 1685

Författare
Johan Bilberg
Genre
theses
Språk
Latin
Förlag År Ort Om boken ISBN
1685 Sverige, Excudit Henricus Curio s. r. m. & acad. Upsal. bibliopola [1], 62 [2] sidor. 8:o