Ord vid enkefru Edla Christina Kökeritz' jordfästning den 12 april 1876 i Bollnäs kyrka

Författare
Leopold Collinder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1876 Sverige, Söderhamn