Ordbok över laumålet på Gotland Bd 2, H. 10, I-O, Lägga-Må

Författare
Mathias Klintberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh. 1976 Sverige, Uppsala S. 649-728 91-38-03016-0