Ordbok över laumålet på Gotland Bd 2, H. 12, I-O, Illustrationer I-O

Författare
Mathias Klintberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh. 1978 Sverige, Uppsala 48 sidor. : huvudsakligen ill. + titelbl. t. bd 2 ([4] sidor.) 91-85540-02-1