Ordbok över laumålet på Gotland Bd 3 H. 13, P-Spörjdag(er), P-Ren

Författare
Mathias Klintberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1978 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 841-920