Ordbok över laumålet på Gotland Bd 3 H. 15, P-Spörjdag(er), Rörlig-Skjuta

Författare
Mathias Klintberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1979 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1001-1080