Ordbok över laumålet på Gotland Bd 4 H. 26, Stabba-Ö, Illustrationer

Författare
Mathias Klintberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lundequistska bokh., A & W 1986 Sverige, Uppsala, Uppsala 76 sidor. huvudsakligen ill.
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1985 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1745-1857 sidor.
Lundequistska bokh., A & W 1984 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1665-1744
Lundequistska bokh., A & W 1983 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1425-1504
Dialekt- och folkminnesarkivet 1982-1986 Sverige, Uppsala S. [1263]-1856, 76 sidor., huvudsakligen ill. ill.
Lundequistska bokh., A & W 1982 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1265-1344
Lundequistska bokh., A & W 1981 Sverige, Uppsala, Uppsala 67 sidor. ill. [titelark t. bd 3:] ([4]) sidor.
Lundequistska bokh., A & W 1980 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1081-1160
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1979 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 1001-1080
Lundequistska bokh. 1978 Sverige, Uppsala 48 sidor. : huvudsakligen ill. + titelbl. t. bd 2 ([4] sidor.) 91-85540-02-1
Lundequistska bokh. 1978-1981 Sverige, Uppsala S. 841-1262, 67 sidor., huvudsakligen ill. ill.
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1978 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 841-920
Lundequistska bokh. 1978 Sverige, Uppsala S. 921-1000 91-85540-04-8
Lundequistska bokh., Almqvist & Wiksell 1977 Sverige, Uppsala, Uppsala S. 729-839
Lundequistska bokh. 1976-1978 Sverige, Uppsala S. [408]-839, + 48 sidor. huvudsakligen ill. ill.
Lundequistska bokh. 1976 Sverige, Uppsala S. 649-728 91-38-03016-0
Lundequistska bokh. 1976 Sverige, Uppsala S. 569-648 91-38-03015-2
Lundequistska bokh. 1972-1986 Sverige, Uppsala 27 cm
Lundequistska bokh. 1972-1974 Sverige, Uppsala xx, 407 sidor. + 46 sidor. huvudsakligen ill. ill
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan