Ordbok till Sveriges lapska ortnamn

Författare
Björn Collinder
(Björn Collinder.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Kungl. Ortnamnskommissionen, Lundequistska bokh. distributör, A & W 1964 Sverige, Uppsala, Uppsala 255 sidor.