Ordhandboken - Björn Collinder

Författare
Björn Collinder
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fyris 1979 Sverige, Uppsala 361 sidor. 22 cm 91-85356-02-6
Förlagshuset Fyris, Seelig 1975 Sverige, Uppsala, Solna 361 sidor.
Förlagshuset Fyris, Seelig, Göteborgs offsettr. 1975 Sverige, Uppsala, Solna, Stockholm 361 sidor.