Ordlista för tolkar 10, Svenska-turkiska : rättstermer

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens invandrarverk 1970 Sverige, Stockholm 31 sidor.