Ordlista för tolkar 11, Svenska-turkiska : social- och sjukvård

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Statens invandrarverk 1970 Sverige, Stockholm 32 sidor.