Ordlista för tolkar, Svenska, ryska

Författare
(Översättning : Alla Lindqvist.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Fritzes offentliga publikationer, Elander Gotab 2001 Sverige, Stockholm, Stockholm 243 sidor.