Ordlista för tolkar, Svenska-engelska

Författare
(Övers.: Roger Tanner)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution 1979 Sverige, Stockholm 139 sidor. 91-40-70202-2