Ordlista för tolkar, Svenska-finska

Författare
(Övers.: Ari Laitinen)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution 1979 Sverige, Stockholm 138 sidor. 91-40-70192-1