Ordlista för tolkar, Svenska-kinesiska

Författare
(Övers.: Kinakonsult ekonomisk förening Claes Källander, Li Zhiyi.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution, Berling 1984 Sverige, Stockholm, Arlöv 157 sidor.