Ordlista för tolkar, Svenska-persiska

Författare
(Översättning: Chokofeh Ghobadi.)
Genre
Lexikon
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildningsförl. på uppdrag av Tolk- och översättarinstitutet, Berling 1990 Sverige, Stockholm, Arlöv 155 sidor.