Ordlista för tolkar, Svenska-serbo-kroatiska

Författare
(Övers.: Zvonimir Popović)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution 1979 Sverige, Stockholm 172 sidor. 91-40-70194-8