Ordlista för tolkar, Svenska-tjeckiska

Författare
(Övers.: Mira Petrovská-Svensson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution, Berling 1979 Sverige, Stockholm, Lund 155 sidor.