Ordlista för tolkar, Svenska-tyska

Författare
(Övers.: Jürgen Honig.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution, Berling 1979 Sverige, Stockholm, Lund 151 sidor.