Ordlista för tolkar, Svenska-ungerska

Författare
(Övers.: Oscar Lazar)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
LiberUtbildningsförl. på uppdrag av Skolöverstyr., Liber distribution 1979 Sverige, Stockholm 203 sidor. 91-40-70199-9