Ordlista till Kriton och Anabasis - (i urval av A. Svensson)

Författare
Torsten Hedberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 1961 Sverige, Lund 59 sidor.
Gleerup 1944 Sverige, Lund 55 sidor.
Gle 1956 Sverige, Lund 59 s