Ordlista till Ovidius' Metamorfoser - urval

Författare
J. A. Karlsson
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1949 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.
Sv. bokförl. 1939 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.
Norstedt 1935 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.
Norstedt 1928 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.
Norstedt 1925 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.
Norstedt 1916 Sverige, Stockholm [4], 76 sidor.