Ordlista till Ovidius' Metamorfoser - urval

Författare
Johan Anton Karlsson
(J. A. Karlsson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv. bokförl. 1953 Sverige, Stockholm (4),76 sidor.