Ordnad utmönstring av hälso- och sjukvårdsmetoder

Författare
(Kerstin Roback, Lars Bernfort, Martina Lundqvist, Jenny Alwin)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi 2016 Sverige, Linköping 109 sidor.
Linköping University Electronic Press 2016 Sverige, Linköping 109 sidor.