Ordning härskar i Berlin

Författare
Ronny Ambjörnsson
(R. Ambjörnsson, A. Pleijel)
Genre
Dramatik
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bonnier 1970 Sverige, Stockholm 84 sidor.