Ordningsstörande brott - en studie av brottsbalken och annan lagstiftning, särskilt polislagen

Tar upp den lagstiftning som kan bli aktuell vid ordningsstörande folksamlingar. Hit hör framst 16 kap men också 17 kap BrB.

Av stor vikt är även ordnings- och polislagarna. Bl a

kan också nämnas lagen om tillträdesförbud vid idrottsevenemang.

Flera typfall kommenteras som t ex skyddet vid internationella konferenser.

Författare
Gösta Westerlund
(Gösta Westerlund, Maria Emanuelsson, Magnus Wahlund under medverkan av Anette Strand.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bruun Juridik AB, Elanders 2020 Sverige, Stockholm, Stockholm 331 sidor 25 cm 978-91-7223-811-4
Bruun, Elander 2011 Sverige, Stockholm, Sverige 293 sidor. 25 cm 978-91-86346-54-6
Bruun, Elander infologistics väst 2005 Sverige, Stockholm, Mölnlycke 232 sidor. 25 cm
Bruun, Elander Novum 2002 Sverige, Stockholm, Göteborg 181 sidor. 25 cm
Bruun, Graphic Systems 1999 Sverige, Stockholm, Göteborg 142 sidor. 25 cm