Orestien 1 2, Agamemnon. Orestes

Författare
Aischylos
(Aiskhylos övers. av Emil Zilliacus radioarragemang av Herbert Grevenius.)
Genre
Dramatik, Drama
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sveriges radio, Bonnier 1958 Sverige, Stockholm, Stockholm 123 sidor.