Organisation i förvandling D. 1/2

Författare
Mathias Berg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIAR 1974 Sverige, Stockholm 87 sidor. 91-7354-001-3