Organisation i förvandling

Författare
Mathias Berg
(Mathias Berg, Erik Nilsson, Christer Svensson)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
SIAR 1974- Sverige, Stockholm
SIAR 1974 Sverige, Stockholm 87 sidor. 91-7354-001-3