Organisationspsykologi

Originaltitel
Organizational psychology Svenska
Författare
Edgar H. Schein
(Edgar H. Schein övers. av Lisen Eriksson.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand, Axlings tr. 1974 Sverige, Stockholm, Södertälje 192 sidor.
Wahlström & Widstrand, Hallandsposten 1971 Sverige, Stockholm, Halmstad 174 sidor.
Wahlström & Widstrand 1970 Sverige, Stockholm 174 sidor.
Wahlström & Widstrand, Hallandsposten 1968 Sverige, Stockholm, Halmstad 176 sidor.